Baten en lasten

Begroting Bikers4all 2017
Verwachte uitgaven
Evenement Bedrag
                 Benefiet Grootebroek € 300,-
                 Ride outs € 100,-
                 Groot evenement grote groep (bijv tehuis) € 400,-
                 Kosten betaalrekening € 160,-

                  Totaal € 960,-

Te verwachten ontvangsten
                 Donaties € 120,-
                 Opbrengst benefiet € 500,-
                 Opbrengst merchandise € 150,-

                  Totaal € 770,-

Stichting Bikers4all 2016        
  werkelijk 2016   werkelijk 2015  
         
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties 395,00   176,00  
merchandise 547,00   908,50  
         
         
Totaal Opbrengsten   942,00   1.084,50
         
KOSTEN        
         
Ride Outs 82,68   64,54  
Promotie Stichting 0,00   12,71  
kosten merchandise 150,80   1.133,55  
Overige kosten 159,60   159,10  
Bestuur        
         
Totaal Kosten   393,08   1.369,90
         
Resultaat Stichting   548,92   -285,40
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   548,92   -285,40
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2016        
         
         
  31-12-2016   31-12-2015  
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00  
         
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00  
         
Liquide middelen 1.032,10   483,18  
         
Totaal Aktiva 1.032,10   483,18  
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen 1.032,10   483,18  
         
Reserveringen 0,00   0,00  
         
         
Overlopende passiva 0,00   0,00  
         
         
Totaal Passiva 1.032,10   483,18  

 

Stichting Bikers4all 2015        
  werkelijk 2015   werkelijk 2014  
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties 176,00   150,00  
merchandise 908,50   0,00  
reservering 2013 0,00   650,00  
         
Totaal Opbrengsten   1.084,50   800,00
         
KOSTEN        
         
Toertocht  0,00   30,00  
Ride Outs 64,54   181,63  
Promotie Stichting 12,71   108,30  
kosten merchandise 1.143,55      
Overige kosten 159,10   160,45  
Bestuur     0,00  
         
Totaal Kosten   1.379,90   480,38
         
Resultaat Stichting   -295,40   319,62
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING -295,40   319,62
         
         
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2015      
    31-12-2015   31-12-2014
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn   0,00   0,00
         
Vorderingen op korte termijn   0,00   0,00
         
Liquide middelen   483,18   778,58
         
Totaal Aktiva   483,18   778,58
         
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen   483,18   778,58
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
         
         
Overlopende passiva   0,00   0,00
         
         
Totaal Passiva   483,18   778,58
         

 

Stichting Bikers4all 2014        
  werkelijk 2014   werkelijk 2013  
         
OPBRENGSTEN        
         
Overboeking van Stichting naar vrienden B4A 0,00   900,00  
bijdragen toertocht 0,00   495,00  
bijdragen eindejaarsafsluiting 0,00   420,00  
donaties 150,00   424,75  
overig 0,00   134,50  
         
Totaal Opbrengsten   150,00   2.374,25
         
KOSTEN        
         
Toertocht  30,00   479,71  
Ride Outs 181,63   39,00  
NAH Dreamday Wageningen 0,00   68,42  
Eindejaarsafsluiting 0,00   350,61  
kerstpakketten 0,00   94,79  
Promotie Stichting 108,30   0,00  
Overige kosten 160,45   232,76  
Bestuur 0,00   0,00  
         
Totaal Kosten   480,38   1.265,29
         
Resultaat Stichting   -330,38   1.108,96
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   -330,38   1.108,96
         
         
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2014        
  31-12-2014   31-12-2013  
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00  
         
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00  
         
Liquide middelen 778,58   1.108,96  
         
Totaal Aktiva 778,58   1.108,96  
         
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen 778,58   1.108,96  
         
Reserveringen 0,00   0,00  
         
Overlopende passiva 0,00   0,00  
         
         
Totaal Passiva 778,58   1.108,96  
         

 

Stichting Bikers4all 2013 werkelijk 2013  
     
OPBRENGSTEN    
     
Overboeking vrienden naar Stichting Bikers4all 900,00  
bijdragen toertocht 495,00  
bijdragen eindejaarsafsluiting 420,00  
donaties 424,75  
overig 134,50  
     
Totaal Opbrengsten   2.374,25
     
KOSTEN    
     
Toertocht  479,71  
Ride out Leroy 39,00  
NAH Dreamday Wageningen 68,42  
Eindejaarsafsluiting 350,61  
Kerstpakketten 94,79  
     
Totaal kosten   1.032,53
     
Overige kosten   232,76
Bestuur   0,00
     
Totaal Kosten   1.265,29
     
Resultaat Stichting   1.108,96
     
Reserveringen   0,00
     
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   1.108,96
     
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2013  
    31-12-2013
     
AKTIVA    
     
Vorderingen op lange termijn   0,00
     
Vorderingen op korte termijn   0,00
     
Liquide middelen   1.108,96
     
Totaal Aktiva   1.108,96
     
     
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen   1.108,96
     
     
Overlopende passiva   0,00
     
     
Totaal Passiva   1.108,96