ANBI

b4a ANBIRSIN:852617537

 

 

Wat betekent dat ? 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

INKOMSTEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

SCHENK- EN ERFBELASTING 

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging.
Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Beloningsbeleid:

Stichting Bikers4all is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen enkele beloningen aan bestuur of ambassadeurs of supporters.( anders als in de statuten is weer gegeven)

Iedere Ambassadeur en vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de Stichting.
en zal alle bijkomende kosten personelijk dragen.