Belangrijk

Stichting Bikers4all heeft een ANBI-status

KvK nummer:57520577
RSIN:852617537

Anders als bij een vereniging of club, kennen wij geen leden.
Bij een Stichting spreken wij daarom over vrijwilligers en ambassadeurs.

Wat betekent ANBI? 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

INKOMSTEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

SCHENK- EN ERFBELASTING 

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging.
Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Wat is de invloed voor de Belastingdienst?

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen over uw specifieke situatie. Daarnaast staat op de website van de Belastingdienst met “ANBI” als zoekcode aanvullende (gespecificeerde) informatie. Meer info over hoe en wat op de site van de belastingdienst .

Beloningsbeleid:

Stichting Bikers4all is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen enkele beloningen aan bestuur of ambassadeurs of supporters.
(anders als in de statuten is weer gegeven)
Iedere Ambassadeur en dus vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de Stichting

Donaties

Donaties zijn welkom op rekening:t.n.v. Stichting Bikers4All te Neede.
IBAN; NL20ABNA0461706717  
BIC-code; ABNANL2A
Rsin: 852617537
KvK: 57520577

Sponsoren

U kunt ook sponsoren.
Dat kan op 2 manieren:
1.  Door een financiële bijdrage te leveren aan Stichting Bikers4all.
     Gelden worden gebruikt voor hen die ons nodig hebben en om in de
     kosten te voorzien van onze website en eventueel drukwerk.
2. Door een bijdrage te leveren aan een van de projecten van Stichting Bikers4all.
    Gelden komen voor de volle 100% ten goede aan het project.

Heeft u vragen over donaties, dan kunt u terecht bij onze penningmeester Jolanda,
via:  penningmeester@bikers4all.nl
of voorzitter Derk, te bereiken via voorzitter@bikers4all.nl

Stichting Bikers4all draai geheel op vrijwilligers, dit houd in dat we hiernaast een baan hebben en daarom kan het antwoord soms even duren.

Bikers4All is een non-profit organisatie en daarom niet uit op winstbelang.
De mensen achter Stichting Bikers4all zetten zich belangeloos in; het grootste deel van de financiën wordt door onszelf gedragen, aangevuld door sponsorgelden.

Samen maken we het verschil!