Memorial Place

Herinnering aan de mensen voor wie we klaar stonden in hun strijd.