Belangrijke Links

 

Bureau Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling 

Telefoon: 0320-234848

 

Vind hulpverlening en informatie als slachtoffer of naaste

 

Wat kan ik doen
Voor hulp bij vermoedens van kindermishandeling/misbruik
http://www.watkanikdoen.nl/

VSK 
Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin
Te bereiken via Transact
Telefoon: 030-2304006
http://www.transact.nl 
E-mail : algemeen@transact.nl

Hulp bij seksueel geweld

http://www.seksueelgeweld.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp
http://www.kinderhulp.nl

Slachtofferhulp Nederland 
Telefoon 030-2340116
http://www.slachtofferhulp.nl

Politie
Telefoon : 0900-8844
http://www.politie.nl

Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers
http://www.st-lis.nl

Telefonische opvang seksueel geweld 
Telefoon: 020-6130245

Vereniging tegen Kindermishandeling 
Telefoon : 070-3507011

Kindertelefoon
http://www.kindertelefoon.nl

Meldpunt Kinderporno op Internet
Hooglandse Kerkgracht 17j
2312 HS Leiden
Woordvoering Meldpunt
tel: 071 5135049
Voor overige vragen:
info@meldpunt-kinderporno.nl

NIZW 
Voorkoming kindermishandeling
Telefoon : 030-2306607
E-mail : bestel@nizw.nl

Huiselijk geweld
Informatielijn voor beroepskrachten:
030 – 7892112
T Algemeen 030 789 20 00
F Algemeen 030 789 21 11
Email:  huiselijkgeweld@movisie.nl

Advies en Meldpunt (Veilig Thuis)
http://www.vooreenveiligthuis.nl/

Bureau Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling 
Telefoon: 0320-234848

De ?? crisistelefoon ?? heeft een meldpunt van 24 uur:

De luisterlijn 0900 – 0767
Correlatie 0900 – 1450
Zelfmoordpreventie 113 of 0800 – 113

Heb je vragen over gepest worden?
https://www.vraaghetdepolitie.nl/mishandeling/geweld/ik-word-gepest-en-mishandeld-wat-kan-ik-doen.html