Donaties

Donaties zijn welkom op rekening :

IBAN; NL20ABNA0461706717  t.n.v. Stichting Bikers4All te Zutphen.
BIC-code; 
ABNANL2A
RSIN:852617537

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Welke voordelen zijn er voor een donateur?
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat is de invloed voor de Belastingdienst?

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen over uw specifieke situatie. Daarnaast staat op de website van de Belastingdienst met “ANBI” als zoekcode aanvullende (gespecificeerde) informatie. Meer info over hoe en wat op de site van de belastingdienst .

U kunt ook sponsoren.

Dat kan op 2 manieren:

  1. Door een bijdrage te leveren aan Stichting Bikers4all. Gelden worden gebruikt voor hen die ons nodig hebben en om in de kosten te voorzien van onze website en eventueel drukwerk.
  2. Door een bijdrage te leverenaan een van de projecten van Stichting Bikers4all. Gelden komen voor de volle 100% ten goede aan het doel.

Heeft u vragen over donatie’s, dan kunt u terecht bij onze penningmeester Jolanda via: penningmeester@bikers4all.nl, of onze voorzitter Derk, te bereiken via info@bikers4all.nl   

Bikers4All is een non-profit organisatie en daarom niet uit op winstbelang.
De mensen achter Bikers4all zetten zich belangeloos in; het grootste deel van de financiën wordt door onszelf gedragen,aangevuld door sponsorgelden.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen over uw specifieke situatie. Daarnaast staat op de website van de Belastingdienst met “ANBI” als zoekcode aanvullende (gespecificeerde) informatie. meer info over hoe en wat op de site van de belastingdienst .

Bikers4All is een non-profit organisatie en daarom niet uit op winstbelang.
De mensen achter Bikers4all zetten zich belangeloos in; het grootste deel van de financiën wordt door onszelf gedragen en aangevuld door sponsorgelden.